Wettelijke bepalingen

Deze website is de gezamenlijke website van de regionale advocaten(kantoren) die behoren tot het ESV (economisch samenwerkingsverband) MERITIUS. Het ESV voert zelf geen activiteiten als advocaat, doch is er op gericht en heeft uitsluitend tot doel de beroepsuitoefening van de deelnemende advocaten(kantoren) te vergemakkelijken en te ontwikkelen. Elke advocaat die zich profileert onder de naam van MERITIUS, oefent zijn beroep uit onder diens persoonlijke aansprakelijkheid. Uit het bestaan van deze website kan geen afwijkende regel worden afgeleid.

De inhoud van deze website heeft bovendien een louter informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies dat is afgestemd op de bijzondere persoonlijke situatie van de lezer ervan. Noch MERITIUS ESV, noch de verstrekker van de informatie kan dus aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze website. Alle aansprakelijkheid dienaangaande zal dan ook worden afgewezen.