Meritius Mons - Expertise

Meritius Mons biedt u efficiënte oplossingen en advies in de volgende rechtsgebieden :
   Vennootschappenrecht
  Herstructurering en begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen en akkoorden
  Overname en overdracht van ondernemingen, activa en handelsfondsen
  Vennootschappen, VZW's en stichtingen
   Handels- en economisch recht
  Distributie (handelsagentuur, franchise, verkoopsconcessies, ...)
  E-commerce
  Handelscontracten (verkoopsvoorwaarden, licencie, leasing, engineering, ...)
  Handelspraktijken (oneerlijke mededinging, stakingsvorderingen, ...)
   Financieel recht
  Invorderingen (ook internationaal)
   Intellectuele eigendomsrechten
  Nieuwe technologieën en Internet
   Sociaal recht
  Sociale zekerheid
   Burgerlijk recht
  Bouwrecht, aannemingsrecht
  Burgerlijke aansprakelijkheid, letselschade
  Burgerrechtelijke overeenkomsten, koop, huur, lastgeving, bewaargeving
  Familierecht (huwelijk, echtscheiding, afstamming)
  Huur en handelshuur
  Legaten en erfenissen
   Andere
  Verkeersrecht
  Meritius Mons
T. +32 (0)64 66 50 12
F. +32 (0)64 67 60 93