WEINBERGER Benjamin

  Voorkeursmateries
Vennootschappen, VZW's en stichtingen
Overname en overdracht van ondernemingen, activa en handelsfondsen
Handelscontracten (verkoopsvoorwaarden, licencie, leasing, engineering, ...)
Handelspraktijken (oneerlijke mededinging, stakingsvorderingen, ...)
° 1949
  Opleiding

Licenciaat in Rechten, ULB (Bruxelles), 1976

  Contact
T. +32 (0)2 735 9156
F. +32 (0)2 734 3500
  Talen
Frans
Engels
Nederlands