VANDEVOORDE Frank

  Voorkeursmateries
Handelscontracten (verkoopsvoorwaarden, licencie, leasing, engineering, ...)
E-commerce
Bank- en kredietrecht
Invorderingen (ook internationaal)
Arbeidsovereenkomsten, aanwerving, ontslag
Burgerrechtelijke overeenkomsten, koop, huur, lastgeving, bewaargeving
° 1968
  Opleiding

Licentiaat in de rechten, K.U.L. (Leuven), 1992
Bijzondere licentie in economisch recht, U.C.L. (Louvain), 1993

  Contact
T. +32 (0)2 735 9156
F. +32 (0)2 734 3500
  Talen
Nederlands
Frans
Engels