ROUTH Bryan

  Voorkeursmateries
Bouwrecht, aannemingsrecht
Burgerrechtelijke overeenkomsten, koop, huur, lastgeving, bewaargeving
Arbeidsovereenkomsten, aanwerving, ontslag
Huur en handelshuur
Invorderingen (ook internationaal)
Handelscontracten (verkoopsvoorwaarden, licencie, leasing, engineering, ...)
° 1985
  Opleiding

Master in de Rechten, UA, 2009

  Contact
T. +32 3 825 55 00
F. +32 3 825 56 00
  Talen
Nederlands
Engels
Frans
Duits