ROGER Aurélie

  Voorkeursmateries
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsovereenkomsten, aanwerving, ontslag
Sociale zekerheid
Burgerrechtelijke overeenkomsten, koop, huur, lastgeving, bewaargeving
° 1984
  Contact
T. +32 (0)81 322 276
F. +32 (0)81 322 279
  Talen
Frans
Nederlands
Spaans
Engels