ROBBROECKX Jef

  Voorkeursmateries
Vennootschappen, VZW's en stichtingen
Arbeidsovereenkomsten, aanwerving, ontslag
Collectieve arbeidsovereenkomsten, collectief ontslag
Arbeidsvoorwaarden
Burgerrechtelijke overeenkomsten, koop, huur, lastgeving, bewaargeving
Burgerlijke aansprakelijkheid, letselschade
Huur en handelshuur
Legaten en erfenissen
Familierecht (huwelijk, echtscheiding, afstamming)
° 1954
  Opleiding
Licentiaat in de Rechten, KUL (Leuven), 1978
Licentiaat in Sociaal Recht, ULg (Liège), 1979
  Contact
T. +32 (0)3 825 5500
F. +32 (0)3 825 5600
  Talen
Nederlands
Frans
Engels