PAKLONS Barbara

  Voorkeursmateries
Handelscontracten (verkoopsvoorwaarden, licencie, leasing, engineering, ...)
Handelspraktijken (oneerlijke mededinging, stakingsvorderingen, ...)
Mededingingsrecht (concentratie, misbruik van machtpositie, …)
E-commerce
Consumentenrecht, productaansprakelijkheid
Invorderingen (ook internationaal)
° 1962
  Opleiding

Licenciaat in de rechten, KUL (Leuven), 1985

  Contact
T. +32 (0)2 735 9156
F. +32 (0)2 734 3500
  Talen
Nederlands
Frans
Engels
Lets