OGER Luc

  Voorkeursmateries
Vennootschappen, VZW's en stichtingen
Oprichting, fusie, splitsing, ontbindingen, vereffening
Overname en overdracht van ondernemingen, activa en handelsfondsen
Herstructurering en begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen en akkoorden
Distributie (handelsagentuur, franchise, verkoopsconcessies, ...)
Handelscontracten (verkoopsvoorwaarden, licencie, leasing, engineering, ...)
Handelspraktijken (oneerlijke mededinging, stakingsvorderingen, ...)
Ondernemingsstrafrecht
Financiële zaken (waaronder risicobeheer)
Invorderingen (ook internationaal)
Vermogensrecht
Legaten en erfenissen
Bouwrecht, aannemingsrecht
E-commerce
Nieuwe technologieën en Internet
° 1970
  Opleiding

Licentiaat in de rechten, UCL (Louvain), 1995

  Andere professionele activiteiten

Lid van de Raad van de Orde
Lid van de Commissie E-Staaf van OBFG
Vroegere penningmeester van de Advocaten van Namen
Curator en commissaris aan de opschorting bij de Handelsrechtbank van Namen

  Contact
T. +32 (0)81 322 270
F. +32 (0)81 322 279
  Talen
Frans
Engels