MARTIN Gérard

  Voorkeursmateries
Vennootschappen, VZW's en stichtingen
Oprichting, fusie, splitsing, ontbindingen, vereffening
Overname en overdracht van ondernemingen, activa en handelsfondsen
Herstructurering en begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen en akkoorden
Distributie (handelsagentuur, franchise, verkoopsconcessies, ...)
Handelscontracten (verkoopsvoorwaarden, licencie, leasing, engineering, ...)
Handelspraktijken (oneerlijke mededinging, stakingsvorderingen, ...)
Mededingingsrecht (concentratie, misbruik van machtpositie, …)
Arbitrage
Ondernemingsstrafrecht
Bank- en kredietrecht
Financiële zaken (waaronder risicobeheer)
Invorderingen (ook internationaal)
Sportrecht
° 1952
  Opleiding

Licentiaat in de rechten, U.L.B. (Brussel), 1976, cum laude
Prix BOELS 1977 (Pleitprijs, Brussel)
Prix LAVOLLEE 1979 (Pleitprijs, Parijs)
Prix JANSON 1980 (Pleitprijs, Brussel)

  Contact
T. +32 (0)2 735 9156
F. +32 (0)2 734 3500
  Talen
Frans
Nederlands
Engels
Duits