HAENECOUR Olivier

  Voorkeursmateries
Vennootschappen, VZW's en stichtingen
Overname en overdracht van ondernemingen, activa en handelsfondsen
Herstructurering en begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen en akkoorden
Distributie (handelsagentuur, franchise, verkoopsconcessies, ...)
Handelscontracten (verkoopsvoorwaarden, licencie, leasing, engineering, ...)
Handelspraktijken (oneerlijke mededinging, stakingsvorderingen, ...)
E-commerce
Invorderingen (ook internationaal)
Nieuwe technologieën en Internet
Burgerrechtelijke overeenkomsten, koop, huur, lastgeving, bewaargeving
Burgerlijke aansprakelijkheid, letselschade
Huur en handelshuur
Legaten en erfenissen
Bouwrecht, aannemingsrecht
° 1963
  Opleiding

1985 : licentiaat Rechten Université Catholique de Louvain
1999 : speciale opleiding JURITIC (Verbinding en informatie recht) te Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur

  Contact
T. +32 (0)64 665 012
F. +32 (0)64 676 093
  Talen
Frans
Nederlands
Engels