Meritius Brussels - Expertise

Meritius Brussels biedt u efficiënte oplossingen en advies in de volgende rechtsgebieden :
   Vennootschappenrecht
  Herstructurering en begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen en akkoorden
  Oprichting, fusie, splitsing, ontbindingen, vereffening
  Overname en overdracht van ondernemingen, activa en handelsfondsen
  Vennootschappen, VZW's en stichtingen
   Handels- en economisch recht
  Arbitrage
  Consumentenrecht, productaansprakelijkheid
  Distributie (handelsagentuur, franchise, verkoopsconcessies, ...)
  E-commerce
  Handelscontracten (verkoopsvoorwaarden, licencie, leasing, engineering, ...)
  Handelspraktijken (oneerlijke mededinging, stakingsvorderingen, ...)
  Mededingingsrecht (concentratie, misbruik van machtpositie, …)
  Ondernemingsstrafrecht
   Fiscaal recht
  Fiscale successieplanning
  Fiscaliteit van ondernemingen en personen
   Financieel recht
  Bank- en kredietrecht
  Financiële zaken (waaronder risicobeheer)
  Invorderingen (ook internationaal)
   Sociaal recht
  Arbeidsovereenkomsten, aanwerving, ontslag
   Burgerlijk recht
  Bouwrecht, aannemingsrecht
  Burgerrechtelijke overeenkomsten, koop, huur, lastgeving, bewaargeving
  Onroerend goed, appartementsmede-eigendom
   Andere
  Sportrecht
   Niet Europese rechten
  Congolees recht
  Meritius Brussels
T. +32 (0)2 735 91 56
F. +32 (0)2 734 35 00