TURKRY Karine

  Voorkeursmateries
Huur en handelshuur
Legaten en erfenissen
Familierecht (huwelijk, echtscheiding, afstamming)
Onroerend goed, appartementsmede-eigendom
° 1969
  Opleiding

Licentiate in de Rechten Universiteit Antwerpen (1993)
Aanvullende Studie Milieuwetenschap Universiteit Antwerpen (1994)
Aanvullende Studie Zee- en Binnenscheepvaartrecht Universiteit Antwerpen (1995)
Ingeschreven bij de Balie te Antwerpen sedert 1995

Erkend Bemiddelaar in Familiezaken

Erkend Bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken

  Contact
T. +32 (0)3 825 5500
F. +32 (0)3 825 5600
  Talen
Nederlands
Frans
Engels