COOLS Germain

  Voorkeursmateries
Vennootschappen, VZW's en stichtingen
Oprichting, fusie, splitsing, ontbindingen, vereffening
Overname en overdracht van ondernemingen, activa en handelsfondsen
Herstructurering en begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen en akkoorden
Distributie (handelsagentuur, franchise, verkoopsconcessies, ...)
Handelscontracten (verkoopsvoorwaarden, licencie, leasing, engineering, ...)
Arbitrage
Fiscaliteit van ondernemingen en personen
Fiscale successieplanning
Bank- en kredietrecht
Invorderingen (ook internationaal)
Arbeidsovereenkomsten, aanwerving, ontslag
Burgerrechtelijke overeenkomsten, koop, huur, lastgeving, bewaargeving
Burgerlijke aansprakelijkheid, letselschade
Huur en handelshuur
Vermogensrecht
° 1953
  Opleiding

Katholieke Universiteit Leuven (Licentiaat in de rechten) 1976
Fiscale Hogeschool 1976

  Contact
T. +32 (0)2 735 9156
F. +32 (0)2 734 3500
  Talen
Nederlands
Frans
Engels